Zagrożenia dla monitorowania kontroli zarządczej - OpenLEX

Szulin Patrycja, Zagrożenia dla monitorowania kontroli zarządczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zagrożenia dla monitorowania kontroli zarządczej

Wstęp

Monitorować, jak już zostało wspomniane, to zwracać uwagę. Niekoniecznie komuś, ale przede wszystkim na coś, na proces, na całość. Wiele w tym zakresie zależy od kierownika jednostki – od jego postawy oraz prezentowanego stylu zarządzania. Aby wskazać najczęstsze „potykacze”, czyli czynniki osłabiające, a czasem wręcz powodujące utratę przez monitorowanie podstawowego znaczenia, nie można pominąć kwestii zarządzania. Osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej jest kierownik jednostki – to on jest gospodarzem, który nadaje jednostce kierunek działania oraz podejmuje decyzje zarządcze.

1.Standaryzacja procesu zarządzania

Wydaje się, że generalną misją kontroli zarządczej jest ustandaryzowanie procesu zarządzania. Poprzez pakiet narzędzi i wskazówek, ułożonych w nieprzypadkowy przecież sposób, kontrola zarządcza jest jak przewodnik – mapa z komentarzem opisującym poszczególne odcinki specjalne. Właściwie funkcjonujące środowisko wewnętrzne, wyraźnie zakomunikowane cele i zadania, sprawny przepływ...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX