Zoll Fryderyk, Zagadnienie wypowiedzenia umowy kredytu z uwagi na utratę zdolności kredytowej przed ogłoszeniem upadłości dłużnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zagadnienie wypowiedzenia umowy kredytu z uwagi na utratę zdolności kredytowej przed ogłoszeniem upadłości dłużnika

Komentarz prezentuje zagadnienie wypowiedzenia umowy kredytu z uwagi na utratę zdolności kredytowej przed ogłoszeniem upadłości dłużnika. Prawo bankowe przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w przypadku m.in. zagrożenia terminowej spłaty kredytu lub z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy. Prawo upadłościowe ustanawia ogólną regułę, w myśl której po ogłoszeniu upadłości nie jest dopuszczalna zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, w inny sposób, niż tylko w taki, jaki przewidują to przepisy ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX