Zagadnienia materialno-prawne postępowania w sprawie pozwolenia na budowę - OpenLEX

Gawroński Tomasz, Zagadnienia materialno-prawne postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zagadnienia materialno-prawne postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Komentarz omawia przede wszystkim zagadnienia ustalenia stron postępowania o pozwolenie na budowę, szczególnego trybu doręczenia decyzji, oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, wpływu stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy na dalszy byt decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX