Janczukowicz Krzysztof, Zagadnienia karnoprawne związane z paralizatorami elektrycznymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Zagadnienia karnoprawne związane z paralizatorami elektrycznymi

Paralizator elektryczny może służyć do obrony przed bezprawnymi zamachami, ale może też być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego. Niniejszy komentarz przedstawia zagadnienia karnistyczne dotyczące posługiwania się tym przedmiotem i posiadania go.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX