Zadatek a zaliczka - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Zadatek a zaliczka

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zadatek a zaliczka

Komentarz przedstawia istotę zastrzeżenia umownego w postaci zadatku. Autorka przytacza definicję zadatku oraz elementy zadatku istotne dla jego ważnego zapisania w umowie. Komentarz prezentuje konsekwencje zadatku i podstawy realizacji uprawnień wynikających z niego. Ponadto przedstawione zostały również zasady przedawnienia roszczenia o zwrot zadatku i jego zapłatę w podwójnej wysokości. Komentarz zawiera informacje o możliwości umownej modyfikacji zadatku. Dodatkowo autorka porównuje zadatek jako pojęcie ustawowe z zaliczką, ukształtowaną w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX