Rąpała Andrzej, Zadatek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zadatek

Niniejsze opracowanie dotyczy instytucji zadatku, uregulowanej w art. 394 kodeksu cywilnego. Zadatek rozumiany jako dodatkowe zastrzeżenie umowne daje wierzycielowi możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika, a co za tym idzie – zatrzymania przedmiotu zadatku albo żądania sumy dwukrotnie wyższej, jeżeli to sam wierzyciel przekazał zadatek dłużnikowi przy zawarciu umowy. Rola zadatku uwidacznia się także w przypadku wykonania umowy. Przedmiot zadatku powinien wówczas zostać zaliczony na poczet świadczenia tej strony, która go dała, chyba że takie zaliczenie byłoby niemożliwe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX