Zadaniowy czas pracy - OpenLEX

Oleksyn Magdalena, Zadaniowy czas pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zadaniowy czas pracy

Komentarz dotyczy systemu zadaniowego czasu pracy oraz zagadnień z nim związanych. Omówiono tryb i przesłanki wprowadzenia tego systemu czasu pracy, a także sposoby kontroli pracowników (w związku z brakiem obowiązku ewidencji czasu pracy) i kwestię pracy w godzinach nadliczbowych. Problematykę tę wyjaśniono na tle praktycznych przykładów i rozstrzygnięć orzecznictwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX