Grzegrzółka Robert, Zadania wojewody w zakresie obronności państwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zadania wojewody w zakresie obronności państwa

Jednym z organów zobowiązanych do realizacji zadań z zakresu obronności państwa jest wojewoda. Do jego kompetencji należy kierowanie sprawami obronności w województwie. Biorąc pod uwagę przepisy zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny oraz w aktach wykonawczych, pełni on istotną rolę w zakresie wykonywania czynności związanych z obroną ojczyzny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX