Twarowski Adam, Zadania Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego (SOLO) poziomów I-III

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zadania Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego (SOLO) poziomów I-III

1.Wstęp

Krajową Sieć Onkologiczną (KSO) wprowadziła – jako rozwiązanie docelowe do polskiego systemu ochrony zdrowia – ustawa z 9.03.2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz.U. poz. 650) – dalej u.k.s.o., której zasadnicza część przepisów weszła w życie 20.04.2023 r.

Wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej polega na zmianie organizacyjnej systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami onkologicznymi poprzez skoordynowanie tej opieki, co ma służyć zwiększeniu jakości oraz skuteczności diagnostyki i leczenia pacjentów, u których podejrzewa się lub zdiagnozowano nowotwór. Rozwiązanie to ma w praktyce wdrażać jeden z postulatów ustawy z 26.04.2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej – opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w obszarze onkologii – oraz uchwałynr 10 Rady Ministrów z 4.02.2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – poprawę organizacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX