Zadania rady rodziców w szkole i przedszkolu - OpenLEX

Lodziński Krzysztof, Zadania rady rodziców w szkole i przedszkolu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zadania rady rodziców w szkole i przedszkolu

Niniejszy komentarz poświęcony został radom rodziców funkcjonującym w szkołach i placówkach oświatowych. Czytelnik dowie się z niego, jak należy przeprowadzić wybory do rady rodziców oraz jakie są jej zadania i kompetencje. Ponadto będzie mógł zapoznać się z zadaniami przewodniczącego rady rodziców, sekretarza, skarbnika oraz komisji rewizyjnej. Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów wszystkich typów szkół oraz rodziców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?