Macińska Anna, Zadania organów nadzoru budowlanego w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). Obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego Obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 marca 2015 r.
Autor:

Zadania organów nadzoru budowlanego w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). Obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego Obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu, ze względu na bezpieczeństwo późniejszych użytkowników, jest obwarowane ustawowo. Nad zgodnością wyrobów z wymaganiami prawa czuwają organy nadzoru budowlanego. Komentarz omawia obowiązki organów w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX