Paszkowska Małgorzata, Zadania oraz nowe wzory deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zadania oraz nowe wzory deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

Zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) realizuje zespół podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ). W niniejszym komentarzu omówiono zadania lekarza, pielęgniarki i położnej POZ wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.11.2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej – dalej r.p.o.z.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX