Zadania marszałka województwa według nowej ustawy o odpadach - OpenLEX

Kosieradzka-Federczyk Agata, Zadania marszałka województwa według nowej ustawy o odpadach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Zadania marszałka województwa według nowej ustawy o odpadach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. – rozszerzyła obowiązki marszałka województwa odnoszące się do odpadów, wzmacniając tym samym rolę regionów w gospodarce odpadami. Zadania nałożone na marszałka są różnorodne: dotyczą zarówno wydawania władczych rozstrzygnięć w zakresie gospodarowania odpadami, obejmują obowiązki sprawozdawcze oraz prowadzenie bazy danych o odpadach oraz, w jej ramach, rejestru podmiotów, które wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX