Roszewska Katarzyna, Zadania jst związane z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zadania jst związane z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Pojęcie osoby ze szczególnymi potrzebami nie jest pojęciem całkiem nowym, jednak na poziomie ustawowym zdefiniowane zostało dopiero w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (jako jednym z elementów rządowego programu Dostępność Plus). Ustawa nakłada nowe obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego i wprowadza zmiany do obowiązujących już przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX