Dorosz-Kruczyński Jakub, Zadania JST w zakresie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zadania JST w zakresie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa

Przepisy prawa regulujące zasady przygotowania obiektów uznanych za szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz ich obrony nie odnoszą się bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego. Same zadania z zakresu obrony takich obiektów pozostają całkowicie poza sferą działania władz lokalnych. Pewne obowiązki jednostek samorządu terytorialnego aktualizują się natomiast w odniesieniu do zadań polegających na przygotowaniu takich obiektów. Są to jednak obowiązki ogólne, tak samo obciążające każdego dysponenta obiektu uznanego za szczególnie ważny dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX