Lewandowska Kamila, Lewandowski Tomasz, Zadania jst w zakresie edukacji prawnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Zadania jst w zakresie edukacji prawnej

Edukacja prawna polega na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Im wyższa świadomość prawna obywateli, tym mniej sporów sądowych i innych sytuacji wymagających zaangażowania różnych podmiotów działających w ramach struktury państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX