Płonka-Bielenin Katarzyna, Zadania JST w ramach pomocy cudzoziemcom

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Zadania JST w ramach pomocy cudzoziemcom

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy wystąpili o ochronę międzynarodową na terytorium RP lub są nią objęci.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX