Zadania jst w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r. - OpenLEX

Rakowska-Trela Anna, Zadania jst w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zadania jst w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r.

Wybory do Sejmu i Senatu muszą odbyć się w dzień wolny od pracy, a więc de facto w jedną z niedziel między 13.10.2019 r. a 10.11.2019 r. Zarządzi je Prezydent RP. Poszczególne zadania spoczywające na jednostkach samorządu terytorialnego (dalej JST) zostały omówione w kolejności, w jakiej są realizowane w procesie wyborczym. Organy samorządu terytorialnego – w szczególności organy gmin – są poważnie zaangażowane w proces wyborczy. Bez ich prawidłowego i sprawnego działania przeprowadzenie wyborów byłoby niemożliwe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX