Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sportu - OpenLEX

Makowski Kamil, Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sportu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sportu

W publikacji omówiono najważniejsze zadania jednostek samorządu terytorialnego związane ze sportem i jego promocją. W odrębnej publikacji autor przedstawił obowiązki organów administracji samorządowej w zakresie rejestracji klubów sportowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX