Sztąberek Michał, Zadania Inspektora Ochrony Danych w banku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zadania Inspektora Ochrony Danych w banku

Celem niniejszego komentarza jest przedstawienie zadań i obowiązków jakie realizuje inspektor ochrony danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także dobrych praktych, zwłaszcza zaś tych, które zostały opisane w „Wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych (‘DPO’)” z dnia 13 grudnia 2016 r. (wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych - wcześniej: Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych Osobowych).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX