Zimna Tamara, Zadania i obowiązki podmiotów leczniczych wynikające ze specustawy o koronawirusie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Zadania i obowiązki podmiotów leczniczych wynikające ze specustawy o koronawirusie

1.Wprowadzenie

Od 28.02.2020 r. zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 jest objęte regulacją ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – dalej u.z.z.z. (ustawa zakaźna), na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.02.2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Wydanie tego rozporządzenia wynikło z ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC) dla zakażenia SARS-CoV-2 . W celu zapobiegania lub ograniczenia szerzenia się zakażenia SARS-CoV-2 stosuje się wszelkie działania opisane w ustawie zakaźnej. W związku z potwierdzeniem wystąpienia przypadku koronawirusa w Polsce w środę 4.03.2020 r. Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydał specjalny komunikat na ten temat .

W piątek 6.03.2020 r. Senat rozpatrzył uchwaloną w poniedziałek 2.03.2020 r. przez Sejm ustawęz 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX