Bulira Joanna, Bulira Tomasz, Zadania i obowiązki JST w ramach obrony Ojczyzny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autorzy:

Zadania i obowiązki JST w ramach obrony Ojczyzny

W ustawie o obronie Ojczyzny określony został szeroki katalog podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu obronności państwa. W tym gronie znajdują się również organy samorządu terytorialnego, które stanowią istotny element systemu przygotowań obronnych państwa. Niniejszy komentarz wskazuje i omawia zakres wprowadzonych nową regulacją obowiązków samorządowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX