Martyniuk-Placha Joanna, Miszczuk Rafał, Zadania i obowiązki gmin w związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Wyborców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Zadania i obowiązki gmin w związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Wyborców

W komentarzu omówiono najnowsze zmiany Kodeksu wyborczego w zakresie utworzenia Centralnego Rejestru Wyborców. Wskazano przyczyny powstania Centralnego Rejestru Wyborców oraz główne zadania w związku z jego utworzeniem, które nowelizacja powierza samorządom biorącym bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX