Makowski Kamil, Zadania i funkcjonowanie zarządu związku metropolitalnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Zadania i funkcjonowanie zarządu związku metropolitalnego

W publikacji wskazano, jak należy interpretować katalog zadań, które ustawodawca przekazał do realizacji zarządowi związku metropolitalnego. Omówiono także tryb podejmowania uchwał przez ten organ.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX