Kała Dariusz P., Zadania gmin w zakresie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zadania gmin w zakresie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi

Komentarz dotyczy zadań gminy w zakresie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi wynikających z wprowadzenia do systemu prawa całkowicie nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz jej nowelizacji z dnia 7 lipca 2023 r. Omawia on kwestie: zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, relacji pomiędzy gminą a OSP, obowiązków gminy w zakresie finansowania OSP, umów, jakie mają obecnie zawierać gminy z OSP, oraz zadań gminy w zakresie wypłat dodatków emerytalnych dla strażaków OSP. Omówiono też kwestię prowadzenia przez gminy rachunkowości i ewidencji OSP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX