Janczukowicz Krzysztof, Zabójstwo więcej niż jednej osoby jednym czynem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Zabójstwo więcej niż jednej osoby jednym czynem

Zabójstwo więcej niż jednej osoby jednym czynem jest typem kwalifikowanym zabójstwa określonym w art. 148 § 3 k.k. Niniejszy komentarz przedstawia zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów dotyczących tego typu przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX