Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku podatnika w toku postępowania kontrolnego i kontroli podatkowej - OpenLEX

Zalewski Dariusz, Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku podatnika w toku postępowania kontrolnego i kontroli podatkowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor:

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku podatnika w toku postępowania kontrolnego i kontroli podatkowej

Organ kontroli skarbowej, chcąc zapewnić skuteczność wyegzekwowania przez Skarb Państwa obowiązku podatkowego, może wnosić o ustanowienie jego zabezpieczenia na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. Podstawową formą jest zabezpieczenie na majątku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX