Zabezpieczenie środka dowodowego obowiązującego wyłącznie w sprawach własności intelektualnej - OpenLEX

Rejdak Monika, Zabezpieczenie środka dowodowego obowiązującego wyłącznie w sprawach własności intelektualnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zabezpieczenie środka dowodowego obowiązującego wyłącznie w sprawach własności intelektualnej

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest zaprezentowanie nowej dla polskiego postępowania cywilnego instytucji: zabezpieczenia środka dowodowego, mającego zastosowanie od dnia 1 lipca 2020 r. wyłącznie w sprawach własności intelektualnej. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące tej nowowprowadzonej instytucji (m.in. jej cel, sposoby zabezpieczenia czy przesłanki jej zastosowania). Zwrócono również szczególną uwagę na fakt, że instytucja zabezpieczenia środka dowodowego jest odmiennym środkiem prawnym od tradycyjnego zabezpieczenia dowodów z art. 310–315 KPC.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX