Kania Marcin, Zabezpieczenie roszczeń w czasie epidemii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zabezpieczenie roszczeń w czasie epidemii

Instytucja zabezpieczenia roszczeń znana jest każdemu pełnomocnikowi. Zdecydowana większość spraw określanych mianem dużych lub czasochłonnych połączona jest przecież z wnioskami o udzielenie przez sądy przeróżnych zabezpieczeń, wymienionych w katalogu art. 747 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej: k.p.c.. Instytucja ta pozwala więc w prosty i przystępny sposób na uzyskanie ochrony prawnej nazywanej ochroną uprzednią. Powstaje jednak pytanie, jak sądy mogą traktować zgłaszane wnioski o udzielenie zabezpieczenia w dobie obecnego kryzysu i jak mogą na decyzję sądów wpływać ograniczenia wynikające z przyjmowanych obecnie rozwiązań prawnych.

Niniejsze omówienie skupi się więc na podstawowych kwestiach związanych z ustanowieniem zabezpieczenia, obecnym postrzeganiem tej instytucji przez sądy, możliwością ustanowienia zabezpieczenia w sytuacji praktycznego ograniczenia pracy sądów oraz rozwiązań prawnych, które pozostaną w takich przypadkach wierzycielom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX