Wzruszenie decyzji ostatecznych - OpenLEX

Kowalski Radosław, Wzruszenie decyzji ostatecznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wzruszenie decyzji ostatecznych

Jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego jest zasada trwałości decyzji ostatecznych. Jednak ustawodawca wyraził zgodę, by w pewnych okolicznościach możliwe było ich wzruszenie. Czasami bowiem za niestosowaniem zasady trwałości treści decyzji ostatecznej przemawiają względy natury praktycznej, prawnej lub szeroko rozumianych zasad sprawiedliwości społecznej. Przepisy regulujące zasady wzruszania decyzji ostatecznych nie pozostawiają wątpliwości, że rozwiązanie takie ma charakter wyjątkowy i może być stosowane wyłącznie w tych przypadkach, które zostały przewidziane w regulacjach ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p. W niniejszym komentarzu autor wskazuje w jakich przypadkach możemy liczyć na wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, czy też wzruszenie decyzji ostatecznej w inny sposób.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX