Skrzydło Jacek, Wznowienie postępowania karnego w związku rozstrzygnięciem organu międzynarodowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Wznowienie postępowania karnego w związku rozstrzygnięciem organu międzynarodowego

Podstawa wznowienia postępowania karnego przewidziana w art. 540 § 3 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego – dalej k.p.k. – została wprowadzona do systemu prawa procesowego w celu umożliwienia wywiązania się Rzeczypospolitej Polskiej z zaciągniętych zobowiązań międzynarodowych, przede wszystkim w zakresie ochrony praw człowieka. Przepis stanowi, że „postępowanie wznawia się na korzyść oskarżonego, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską” .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX