Wznowienie postępowania cywilnego - OpenLEX

Kania Marcin, Wznowienie postępowania cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Wznowienie postępowania cywilnego

Zapewne w przeważającej większości osób, którym zadać pytanie jakie zna środki zaskarżenia bez wahania wymieni tutaj apelację i zażalenie. Być może część z tych osób wymieni również skargę kasacyjną lub skargę na orzeczenie referendarza sądowego. Jednakże, mało kto potrafi w takim przypadku wskazać jeden ze szczególnych środków zaskarżenia nadzwyczajnego jakim jest "skarga na wznowienie postępowania". Niniejsze opracowanie skupi się więc na omówieniu tego zagadnienia, przedstawiając m.in. ogólne założenia skargi, przypadki, kiedy z takim żądaniem można wystąpić, terminy z tym związane, ale i przywoła orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w oparciu o który to dokonano nowelizacji interesujących nas przepisów. Zacznijmy, jednakże od krótkiego wprowadzenia.

Instytucja wznowienia postępowania wyrażona przez zapisy art. 399-416(1) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.), powszechnie traktowana jest jako instytucja wyjątkowa, gdyż jej głównym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX