Mierzwińska-Lorencka Joanna, Wzmocnienie ochrony interesów pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Wzmocnienie ochrony interesów pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym

Obowiązujący Kodeks postępowania karnego zawiera wiele gwarancji procesowych dla pokrzywdzonych. Część tych uprawnień przysługuje wszystkim osobom, a część małoletnim (poniżej 18. roku życia). Nowelizacja ustawy karnoprocesowej przewiduje wzmocnienie w szerszym zakresie ochrony uczestników postepowania, którzy ze względu na swoje cechy osobowościowe lub wiek wymagają szczególnego podejścia i zapewnienia im realnej możliwości zrozumienia czynności procesowych, w których biorą udział, oraz skorzystania z przysługujących im praw. W komentarzu zostały omówione nowe, a także zmodyfikowane gwarancje procesowe przysługujące pokrzywdzonym i świadkom o szczególnych potrzebach oraz pokrzywdzonym małoletnim, ze szczególnym uwzględnieniem środków procesowych, które służą zapewnieniu tym grupom pokrzywdzonych poczucia bezpieczeństwa i komfortu w trakcie czynności procesowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX