Chojnacka-Kucharska Beata, Wytyk orzeczniczy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Wytyk orzeczniczy

Instytucja wytyku orzeczniczego, nazywanego także wytykiem sędziowskim czy judykacyjnym, zmieniała swój kształt na przestrzeni lat, ale zachowała daleko idącą tożsamość. Jest to instytucja mająca na celu kształtowanie prawidłowego orzecznictwa i wyeliminowanie w przyszłości rażących uchybień prawa w procesie orzekania. Choć skutki wytknięcia uchybienia dotyczą sądu, a nie indywidualnie określonych sędziów wchodzących w skład sądu, to jednak istotnie wpływa na sytuację sędziego w sferze nie tylko finansowej, ale też jego dalszej kariery zawodowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX