Wytwarzanie produktów z odpadów - OpenLEX

Ćwiek Piotr, Wytwarzanie produktów z odpadów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Wytwarzanie produktów z odpadów

Prezentowany komentarz poświęcono zagadnieniu wytwarzania produktów z różnego rodzaju odpadów. Temat jest skomplikowany i wciąż budzący kontrowersje wobec braku przepisów wspólnotowych i krajowych określających jednolite procedury utraty statusu odpadów po zakończonym procesie odzysku lub recyklingu.

W komentarzu autor koncentruje się głównie na omówieniu reguł, które mają zastosowanie w każdym przypadku uzyskiwania dowodów potwierdzających spełnienie wymagań jakościowych przewidzianych dla produktów danego rodzaju, gdy są one wytwarzane z odpadów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?