Janczukowicz Krzysztof, Wysokość odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Wysokość odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Rekompensata za niesłuszne pozbawienie wolności składa się z odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę. W niniejszym komentarzu, dotyczącym tylko pozbawienia wolności w postaci tymczasowego aresztowania, jest prezentowana wyłącznie kwestia wysokości odszkodowania, a więc nie będzie tu mowy o samej przesłance jego zasądzenia (niewątpliwa niesłuszność tymczasowego aresztowania) ani o zadośćuczynieniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX