Wysokość odszkodowań a VAT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wysokość odszkodowań a VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wysokość odszkodowań a VAT

Przez wiele lat istniały wątpliwości w kwestii uwzględniania w wypłacanych przez zakłady ubezpieczeniowe odszkodowaniach VAT, tj. czy ubezpieczonym odszkodowania należne są w kwotach brutto (a więc wypłacane powinny być w kwotach zawierających VAT), czy w kwotach netto (a więc wypłacane powinny być w kwotach bez VAT). Kwestia ta była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć sądów, w tym przedmiotem wyroków oraz uchwał Sądu Najwyższego. W niniejszym opracowaniu autor dokonuje przeglądu najważniejszych z nich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX