Błoński Michał, Wyrok zaoczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2015 r.
Autor:

Wyrok zaoczny

Instytucja wyroku zaocznego (art. 479–482 k.p.k.) ma istotne znaczenie praktyczne, gdyż jest szeroko stosowana w postępowaniu przed sądem rejonowym jako sądem I instancji. Wyrok zaoczny może zostać wydany w postępowaniu uproszczonym oraz prywatnoskargowym. Szczególne problemy wiążą się z zaskarżalnością wyroku zaocznego przez oskarżonego z uwagi na trojaki sposób wzruszenia orzeczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX