Chomiczewski Witold, Wyrok TSUE w sprawie Schrems przeciwko Facebook. Co dalej z transferami danych osobowych do Stanów Zjednoczonych?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wyrok TSUE w sprawie Schrems przeciwko Facebook. Co dalej z transferami danych osobowych do Stanów Zjednoczonych?

1.Wprowadzenie

16 lipca 2020 r. wszyscy zajmujący się ochroną danych osobowych wstrzymali na chwilę oddech. Tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w niezwykle istotnej sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd., Maximilian Schrems (tzw. sprawa Schrems II). Jej istota sprowadzała się do tego czy dwie kluczowe podstawy dla transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych:

1)

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE–USA oraz

2)

decyzja Komisji 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 2016 r. , są ważne.

TSUE orzekł,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX