Wyraz wdzięczności czy łapówka – analiza zagadnienia odpowiedzialności lekarzy na podstawie art. 228 Kodeksu karnego - OpenLEX

Łokaj Maciej, Wyraz wdzięczności czy łapówka – analiza zagadnienia odpowiedzialności lekarzy na podstawie art. 228 Kodeksu karnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wyraz wdzięczności czy łapówka – analiza zagadnienia odpowiedzialności lekarzy na podstawie art. 228 Kodeksu karnego

Niniejszy komentarz ma na celu kompleksowe omówienie zagadnienia odpowiedzialności lekarzy w kontekście przestępstwa łapownictwa biernego. Autor w pierwszej kolejności przedstawia regulacje ustawowe w powyższym zakresie, analizuje pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną oraz korzyści majątkowej. Następnie Autor odnosi się do zapisów dotyczących przyjmowania korzyści zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz wskazuje na postulaty środowiska lekarskiego obejmujące zdefiniowanie wyrazu wdzięczności w nieformalnym dokumencie jakim jest Karta Praw Lekarza. Tło dla powyższych rozważań stanowi styczniowe orzeczenie warszawskiego Sądu Rejonowego, w którym Sąd podjął się wytyczenia granicy pomiędzy łapówką a wdzięcznością.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?