Wyprawka szkolna 2019 r. - OpenLEX

Bochenek Michał, Wyprawka szkolna 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Wyprawka szkolna 2019 r.

1.Wprowadzenie

Program „Dobry start”, zwany również programem 300+ lub wyprawką szkolną, jest elementem krajowej polityki rodzinnej realizowanej obecnie na szczeblu gmin najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej. Celem programu jest wyrównywanie, szczególnie na poziomie materialnym, szans wśród uczniów. Wsparciem z programu objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, bez względu na dochód. Jest ono realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na uczące się dziecko. Wyprawka szkolna ma zatem wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Ustawodawca planuje uregulować sprawy związane z 300+ w akcie prawnym rangi ustawowej . Jednakże w obecnym stanie prawnym rządowy program „Dobry start” realizowany jest jeszcze na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz rozporządzeniaRady Ministrów z 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX