Schulz Krzysztof, Wypowiedzenie umowy kredytu a bieg terminu przedawnienia roszczeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Wypowiedzenie umowy kredytu a bieg terminu przedawnienia roszczeń

Komentarz wskazuje skutki uchwały SN (7) z 10.05.2023 r., III CZP 52/22, LEX nr 3548717, w sprawie wpływu wypowiedzenia umowy kredytu na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę poszczególnych rat kredytu. W komentowanej uchwale SN przyjął stanowisko, zgodnie z którym czynność prawna, jaką jest wypowiedzenie umowy kredytu, nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń poszczególnych rat kredytu. Tym samym SN przychylił się do stanowiska Rzecznika Finansowego, który wskazywał rozbieżność orzeczniczą w tym zakresie. Komentarz opisuje dotychczasową praktykę oraz tłumaczy znaczenie podjętej uchwały. Omawia również jej wpływ na praktykę bankową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX