Obzejta Łukasz, Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej ze szczególnym uwzględnieniem umów pożyczki, kredytu, rachunku bankowego, leasingu, umowy o kartę płatniczą i dotyczącej usługi finansowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej ze szczególnym uwzględnieniem umów pożyczki, kredytu, rachunku bankowego, leasingu, umowy o kartę płatniczą i dotyczącej usługi finansowej

W niniejszym komentarzu praktycznym opisano instytucję wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej ze szczególnym uwzględnieniem umowy pożyczki, umowy rachunku bankowego, umowy leasingu, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu, umowy o kredyt konsumencki i umowy dotyczącej usługi finansowej. Scharakteryzowano przy tym „ogólną” podstawę wypowiedzenia, której źródłem jest art. 3651Kodeksu cywilnego, a także podstawy „szczególne”, które znajdują się również w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o usługach płatniczych, Prawie bankowym, ustawie o kredycie konsumenckim i ustawie o prawach konsumenta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX