Nowość Lesińska Joanna, Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi podczas urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi podczas urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego

Komentarz poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych z rozwiązaniem stosunku pracy nauczycieli, którzy korzystają z dłuższych urlopów (macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, dla poratowania zdrowia, bezpłatnego). Opracowanie opisuje przypadki zwolnienia za wypowiedzeniem, w trybie natychmiastowym, z mocy prawa i za zgodą nauczyciela oraz uwzględnia zmiany obowiązujące od 26.04.2023 r. Materiał ten można polecać szczególnie dyrektorom, podejmującym istotne decyzje kadrowe, jak i nauczycielom, zainteresowanym ochroną stosunku pracy w czasie nieobecności związanej z urlopem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX