Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi podczas urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego - OpenLEX

Lesińska Joanna, Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi podczas urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi podczas urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego

Komentarz poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych z rozwiązaniem stosunku pracy nauczycieli, którzy korzystają z dłuższych urlopów (macierzyńskiego, rodzicielskiego wychowawczego, dla poratowania zdrowia, bezpłatnego). Opracowanie opisuje przypadki zwolnienia za wypowiedzeniem, w trybie natychmiastowym, z mocy prawa i za zgodą nauczyciela. Materiał ten można polecać szczególnie dyrektorom, podejmującym istotne decyzje kadrowe, jak i nauczycielom, zainteresowanym ochroną stosunku pracy w czasie nieobecności związanej z urlopem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?