Wypłata wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. - OpenLEX

Milczarek Kamila, Wypłata wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Wypłata wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Zasadą jest wypłata na konto pracownika. Wypłatę do rąk własnych pracownik otrzyma tylko wówczas, gdy wystąpi z takim wnioskiem. O zmianie sposobu wypłaty pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników do 22 stycznia 2019 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX