Skoczyński Jacek, Wypłata wynagrodzenia za pracę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Komentarz omawia zasady i tryb wypłaty wynagrodzenia za pracę ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków pracodawcy w tym zakresie jak również dopuszczalności alternatywnych form wypłaty wynagrodzenia. W tekście zasygnalizowano także możliwość wypłaty wynagrodzenia małżonkowi pracownika i warunki pozwalające na takie rozwiązanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX