Wypłata środków z rachunku bankowego po śmierci posiadacza rachunku - OpenLEX

Więch-Barchan Aleksandra, Wypłata środków z rachunku bankowego po śmierci posiadacza rachunku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wypłata środków z rachunku bankowego po śmierci posiadacza rachunku

Niniejszy komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie problemu wypłaty środków z rachunku bankowego wyłącznego posiadacza rachunku po jego śmierci, z uwzględnieniem nie tylko przepisów prawa bankowego, ale również prawa spadkowego. Autorka omówi w nim przede wszystkim zasady wypłaty środków, przy jednoczesnym przedstawieniu instytucji wynikających nie tylko z prawa bankowego, ale przede wszystkim z istoty dziedziczenia. Komentarz wyjaśnia różnice pomiędzy stwierdzeniem nabycia spadku, a działem spadku, wskazując jednocześnie na praktyczne problemy z jakimi można się spotkać przy wypłacie środków na rzecz spadkobierców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX