Ćwiek Piotr, Wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, rekultywacja biologiczna obiektów unieszkodliwiania odpadów w procesach i inne metody wykorzystania odpadów poza instalacjami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, rekultywacja biologiczna obiektów unieszkodliwiania odpadów w procesach i inne metody wykorzystania odpadów poza instalacjami

Prezentowany komentarz poświęcony jest zagadnieniu, jakim jest odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Na podstawie obowiązujących przepisów omówione zostały warunki wykorzystywania odpadów dopuszczonych do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych oraz do rekultywacji biologicznej obiektów unieszkodliwiania odpadów, odzysku odpadów zmierzającego do utraty ich dotychczasowego statusu oraz działań polegających na przygotowaniu do ponownego użycia odpadów powstałych z produktów lub części tych produktów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX