Nazarko-Ludwiczak Ewelina, Wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia z perspektywy osoby zarządzającej jednostką ochrony zdrowia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia z perspektywy osoby zarządzającej jednostką ochrony zdrowia

W ostatnich latach coraz powszechniejsze jest zjawisko wypalenia zawodowego. Zjawisko to dotyczy zawodów, w których istotnym czynnikiem jest praca z ludźmi, czyli pielęgniarek, lekarzy, pedagogów, psychologów, ratowników medycznych, pracowników zakładów opiekuńczo-leczniczych czy hospicjów. Autorka w niniejszym opracowaniu wskazuje przyczyny wypalenia, omawia konsekwencje oraz sposoby zapobiegania temu negatywnemu zjawisku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX