Dyląg Anna Maria, Wypalenie zawodowe - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (MBI-GS)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wypalenie zawodowe - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (MBI-GS)

Przedstawiono narzędzia badawcze, za pomocą których dokonuje się pomiaru wypalenia zawodowego. Są nimi kwestionariusze nazwane od nazwiska autorki Marslach Burnout Inventory - MBI oraz MBI-GS znany również w Polsce jako Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego. Przedstawiono przykłady interpretacji wyników badań przy użyciu kwestionariusza MBI-GS oraz ich graficzną symulację. Dokonano przeglądu metod prewencji i terapii syndromu wypalenia zawodowego. Udzielono kilku porad jak przeciwdziałać wypaleniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX